Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

"Another blog is already hosted at this address" lỗi khi tạo Custom Domain

Nếu trong quá trình tạo Domain của riêng mình với Blog tại BlogSpot bạn gặp báo lỗi "Another blog is already hosted at this address" ( Tạm dịch: Có một Blog khác luôn được cài đặt tại địa chỉ này ). Vậy bạn sẽ làm thế nào để khắc phục? Bài dưới đây tôi sẽ hướng dẫn cách khắc phục lỗi này.1. Đầu tiên bạn hãy đăng nhập tài khoản Gooogle Apps của bạn
2. Sau đó nhấn vào Service Settings - và chọn Sites


3. Nhấn chuột vào menu Web address mapping4. Bạn sẽ thấy 1 dòng thể hiện nội dung Domain của bạn trong đó (ví dụ: www.www.onlinetoefltest.com ) hoặc như hình sau. Hay đánh dấu vào ô chọn và xoá nó đi.


5. Giờ hãy vào Blogger Dashboard - Settings - Publishing - Custom Domain để thực hiện lại việc tạo Domain riêng cho Blog của bạn.


"Another blog is already hosted at this address" ERROR in Blogger Custom Domain Creation


Some of you might have encountered "Another blog is already hosted at this address" ERROR while moving your blogspot domain to a custom domain. Just do the following simple steps to get rid off that error!


1. Sign-in to Google Apps account

2. Go to Service Settings - then select Sites3. Click Web address mapping


4. You can see a www address in that list. Select and Delete it.
(Just proceed with all the delete warning and confirmations)


5. Now go to your Blogger Dashboard - Settings - Publishing - Custom Domain - then point your blogspot domain to the new custom domain!
(Don't forget to prefix www before your domain name)